7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 17/
17.00 Za śp. Rodziców Wacława i Władysławę Wronka oraz Reginę Kaźmierczak
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 19/
18.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./