7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 19/
17.00 Za śp. Michała Marcinkowskiego
18.00 Za śp. Edwarda, Walentynę i Adama Papierowskich
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 21/