7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 24/
17.00 Za śp. Kazimierza Strzelczaka w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 26/
18.00 Za śp. Renatę Welenc w 7 r. śm.