7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 25/
17.00 Za śp. Franciszka Bodal w 66 r. śm.
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 27/
18.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego w 2 r. śm.