7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 26/
17.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 28/
18.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./