7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
12.30 Chrzest: Aleksander
17.00 W intencji nowożeńców Renaty i Łukasza
18.00 Za śp. Zofię i Jana Dylewskich i teściów Helenę i Stanisława Szewczyk
18.00 Za Dusze w czyśćcu cierpiące