7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 8/
17.00 Za śp. Danutę Fuz i Rodziców Stanisławę i Jana Fuz
18.00 Za śp. Barbarę i Mieczysława Grabarczyk
18.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./