7.00 Za śp. Teresę Andruszkiewicz /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Marię Bagińską w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Rozalię i Bolesława Czarkowskich
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 9/