7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 10/
17.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Stanisławę Kowalską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Annę Zembrzycką /popog./