7.00 Za śp. Annę Zembrzycką /popog./
17.00 Za śp. Henryka Wołosza oraz Rodziców Antoninę i Józefa Wołoszów
18.00 Za śp. Stanisława Pełkę w 22 r. śm., Józefa Pełkę w 14 r. śm. i Mariannę Pełka
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 19/