7.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
17.00 Za śp. Andrzeja Lewandowskiego w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 21/
18.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /popog./