7.00 Za śp. Renatę Kopczyńską /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Edwina Witkowskiego i Helenę Piegat
18.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 25/