7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 29/
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Alojzego Drożdż w 13 r. śm.
18.00 Za śp. Jana Łazarskiego w 2 r. śm.