7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
17.00 W intencji wszystkich dzieci na całym świecie
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 30/
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./