7.00 Za śp. Jadwigę Ławicką /popog./
17.00 Za śp. Stanisława Muras w 15 r. śm.
18.00 Za śp. Mariannę i Józefa Szwech
18.00 Za śp. Eleonorę Bożenę Grzelak