7.00 Za śp. Katarzynę Marczak /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Franciszkę i Feliksa Lurc oraz Jadwigę o Józefa Zydorczak
18.00 Za śp. Wiesława Gieryszewskiego
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./