7.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./
17.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Helenę Słupecką w 18 r. śm.
18.00 Za śp. Krystynę Zaorską /popog./