8.00 Za śp. Zofię i Stanisława Kozera
9.30 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Mirosława Krula w 15 r. śm.
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka w 1 r. śm., Rodziców Mirosławę i Czesława Bórzyńskich i Marka Bórzyńskiego