7.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
17.00 W intencji nowożeńców Kariny i Michała
18.00 Za śp. Mariannę i Wacława Woźniak
18.00 Za śp. Ryszarda Kalinowskiego