7.00 Za śp. Cecylię Żmijewską /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Krystynę Muras w 8 r. śm.
18.00 W intencji nowożeńców Justyny i Rafała
18.00 Za śp. Andrzeja Tucholskiego