7.00 Za śp. Barbarę Krysiak /1 popogrzebowa/
10.00 Poświęcenie sztandaru szkoły
17.00 O opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie dla córki Pauliny.
18.00 Za śp. Wiesława //1 r. śm./ i Alicję Sobeckich, Bernarda Sobeckiego i Jana Kacprzaka
18.00 Za śp. Janinę Matusiak /1 popogrzebowa/