7.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
12.30 Chrzest: Jakub Daniel
17.00 Za śp. Stanisławę Kowalską /popog./
18.00 Za śp. Annę i Henryka Żych oraz Krystynę Woźniak
18.00 Za śp. Danutę Najmoła-Szyszko