8.00 Za śp. Zofię Ingwer /1 popogrzebowa/
9.30 Za śp. Bogdana Budzyńskiego
18.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./