7.00 Za śp. Władysławę Ratajczak
17.00 Za śp. Jana Gałuszewskiego w 20 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Genowefę Załęską w 8 r. śm.
18.00 Za śp. Jadwigę Ławicką /popog./