7.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Tadeusza Leja
18.00 Za śp. Franciszka Kamińskiego w 20 r. śm.
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./