7.00 Za śp. Marka Świtalskiego w 7 r. śm.
12.30 Chrzest: Seweryn
16.00 Ślub: Maciej i Marta
17.00 Ślub: Adrian i Aneta
18.00 Za śp. Sabinę, Wacława i Miłosza oraz dziadków Drążkiewiczów
18.00 Za śp. Danielę Szadkowską w 2 r. śm.