7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /popog./
17.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /pog./
18.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./