7.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./
17.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 1/
17.00 Za śp. Teresę Remlinger
18.00 Dziękczynna z okazji 15-lecia istnienia Legionu Maryi w naszej Parafii
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak z okazji imienin