7.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 2/
17.00 Za śp. Helenę Gorzewską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Irenę i Edmunda Dzięgielewskich, Janusza Dzięgielewskiego, Jana Kusego, Henryka i Kazimierza Kusych oraz Annę i Władysława Bartczaków
18.00 Za śp. Rodziców Walentynę i Michała Zdrojewskich