7.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
7.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 4/
7.00 Za sp. Teresę Pietruszewską popogrzebowa/
17.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
18.00 Za śp. Zdzisława Patyk z okazji imienin
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra