7.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 5/
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
17.00 Za śp. Jadwigę Witkowską w 13 r. śm.
18.00 Za śp. Eugenię Kozłowską w 20 r. śm., Feliksa Kozłowskiego i Kazimierza Kozłowskiego
18.00 Za śp. Janinę Dobrzyńską