7.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
17.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 22/
18.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską /popog./
18.00 Za śp. Andrzeja Pyko /popog./