7.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 25/
17.00 Za śp. Adama Jankowskiego w 20 r. śm.
18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Katarzyny
18.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./