7.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
17.00 Za śp. Bożenę Piórkowską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./