7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
7.00 Za śp. Adama Żółtowskiego /popog./
7.00 Za śp. Stanisławę Kowalską /popog./
18.00 Za śp. Grażynę Majewską-Poleszak w 3 r. śm