7.00 Za śp. Iwonę Sulińską /1 popog./
17.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 3/
18.00 Za śp. Adama Reszka w 16 r. śm.
18.00 Za śp. Helenę i Walentego Lorenz, zmarłych z ich rodzin i o Boże błogosławieństwo w rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława