7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 8/
7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
7.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia