7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 9/
7.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską /popog./
7.00 Za śp. Piotra Supłacz /popog./
7.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /popog./
18.00 Za śp. Halinę Karpińską /w 6 r. śm./ i męża Tadeusza