7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 10/
7.00 Za śp. Andrzeja Pyko /popog./
7.00 Za śp. Wandę Piekarek /1 popog./
7.00 Za śp. Renatę Kopczyńską /popog./
18.00 Za śp. Edwarda Legawiec w 7 r. śm.