7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
17.00 Za śp. Jana Gawskiego, Irenę Gawską i Zygmunta Gawskiego
18.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Wiesława /10 r. śm./ i Alicję Sobeckich, Benedykta Sobeckiego i Jana Kacprzaka