7.00 Za śp. Teresę Andruszkiewicz /popog./
7.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
7.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow
7.00 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /popog./
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 13/