7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 14/
7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
7.00 Za śp. Celinę Żmijewską /popog./
7.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./