7.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską /popog./
7.00 Za śp. Piotra Supłacz /popog./
7.00 Za śp. Janinę Matusiak /popog./
7.00 Za śp. Wandę Piekarek
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 15/