7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 16/
7.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./
7.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Krysiak /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Kutz /1 popogrzebowa/