7.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
7.00 Za śp. Irenę i Alfonsa Jułkowskich
7.00 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /popog./
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 20/