7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 22/
7.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./
7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
7.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./
18.00 Za śp. Bogdana Szymańskiego w 45 r. śm., Rodziców Sobocińskich i Mieczysława Sobocińskiego