7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 23/
7.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską /popog./
7.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./
7.00 Za śp. Janinę Matusiak /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Pieńkos