7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 27/
7.00 Za śp. Mariannę Sochalską /1 popog./
7.00 Za śp. Renatę Kopczyńską /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Krysiak /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./