7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 29/
7.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /popog./
7.00 Za śp. Zofię /9 r. śm./ i Henryka /19 r. śm./ Trojanowskich
18.00 Za śp. Joannę Sztreker