7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
17.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./
18.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./